Informatie

Stichting Molron  


Staalweg 15 D
4104 AS, CULEMBORG
HOLLAND
Fiscaalnummer 814705893
KvK 11062594 
ABN-AMRO 61.16.45.785
BIC.: ABNANL 2A
IBAN: NL33ABNA0611645785

1. De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van materiële en financiële hulp aan instellingen in Roemenië en Moldavië;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het inzamelen en verzenden van (hulp)goederen en gelden naar Roemenië en Moldavië. 

1. The foundation aims at:
a. providing material and financial help to organisations in Rumania and Moldavia
b. accomplishing all proceedings to achieve above
2. The foundation strives her aim by collecting and sending (help) merchandises and funds to Rumania and Moldavia